Testa er potential med Jämlikhetseffekten!

Make Equal har tagit fram metoden Jämlikhetseffekten som ett stöd för er som vill jobba jämlikt. Det är en praktisk och lösningsfokuserad metod som undanröjer hinder och öppnar stängda dörrar genom handfasta tips och verktyg. Metoden består av åtta steg (se illustration nedan) och är baserad på framgångsrika exempel från verkligheten.

För att komma igång med sitt arbete för jämlikhet på ett bra sätt är det viktigt att få koll på nuläget och de utmaningar som just vi bör fokusera extra på. Därför tog vi fram det digitala självskattningstestet jhe.nu som ett möjligt sätt att göra detta på. Genom att ta ställning till påståenden kopplat till Jämlikhetseffektens steg kan viktiga tankar och diskussioner startas. Hur ser det ut hos er? Vad fungerar bra respektive mindre bra? Ni får också en översikt över de områden där ni kommit långt samt områden som ni behöver fokusera extra på framöver.

Testet tar cirka tio minuter att genomföra och ni kan med fördel se till att göra det regelbundet (exempelvis årligen) för att följa upp arbetet och se hur ni utvecklas.

Grafisk översikt - Klicka här för att ladda ned som pdf!